Wednesday, January 30, 2013

Jangan Berduka Cita - Kultwit Ust. Salim A. Fillah

Taken by Syofian Hadi via @salimafillah

"..Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya:

"Jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.." {QS9:40}

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
memihak dan membela, menjamin dan menjaga;
meridhai dan mengaruniakan pahala.

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
dalam perjalanan yang panjang titiannya,
sedikit pendukungnya; banyak timpaannya.

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
rasakan pengawasanNya, hati-hatilah dari mendurhakaiNya;
takutlah akan murkaNya.

"Jangan berduka cita; sungguh Allah bersama kita";
mohonlah ampunNya, pintalah rahmatNya, 
teruslah berbincang mesra dengan munajat dan doa.

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
malu-lah dari bermalas dan sia-sia; baguskankah kinerja;
berjuanglah puncakkan karya.

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
sucikan prasangka, lapangkan dada, 
maklumi kekurangan sesama, dan maafkan kesalahannya.

"Jangan berduka cita, sungguh Allah bersama kita";
dzikir-ingat dan dekatilah, takut dan berharaplah, 
memuji dan mengabdilah. Cintailah..


No comments:

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungan dan komentar Anda. Tolong tinggalkan alamat e-mail, blog atau website Anda.